دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱

تغییر شماره مركز تماس ايران خودرو به 096440

سایپا95

در پي تغييرات فني در سيستم هاي مخابراتي كشور، شماره تماس096440 جايگزين شماره تماس 09644 شركت امداد خودرو ايران و مركز تماس گروه صنعتي ايران خودروشد.

به نقل از روابط عمومي امداد خودرو ايران ، با توجه به تغييرات مهندسي انجام شده در خصوص خدمات بين شهري از سوي شركت تنظيم مقررات راديويي و شركت زير ساخت مخابرات، شماره تماس امداد خودرو ايران و گروه صنعتي ايران خودرو از 09644 به   096440 تغيير يافت. 
بر اساس اين گزارش هم وطنان در صورت نياز به خدمات اين مركز مي توانند از سراسر كشور همانند گذشته به صورت 24 ساعته با شماره 096440 تماس بگیرند.لازم به يادآوري است، خدمات مركز تماس گروه صنعتي ايران خودرو شامل امداد رساني، تخصيص وقت نمايندگي، حمل خودرو، مركز مشاوره فني، ثبت شكايات و پيشنهادها و مانند آن مي شود. 

نوشته شده توسط در |  لینک ثابت   •